zondag 22 december 2019

Fijne feestdagen.

Het jaar is weer bijna voorbij. Ik hoop dat het nieuwe jaar voor veel mensen een beter jaar wordt dan dit jaar, ik hoop dat de wereld tot inzicht komt dat het zo niet lang meer kan duren, ik hoop dat we het milieu kunnen sparen, dat we meer begrip en respect krijgen voor elkaar, voor de natuur en de dieren.  We beginnen weer aan een nieuw jaar, nieuwe kansen.........nieuwe kansen.......vrijdag 29 november 2019

El Hondo november 2019.

In November 2019 bezochten we weer het Nationaal Park El Hondo bij Elche. We hadden geluk, ondanks de wind toch een paar redelijke foto's, maar ook een ijsvogeltje zagen we druk doende te vissen, helaas zijn die foto's niet scherp geworden.

De purperkoet (Porphyrio porphyrio) is een vogel uit de familie van de rallen, koeten en waterhoentjes (Rallidae). De vogel komt in Europa slechts voor in Spanje, Portugal en op Sardinië. In Nederland en België is de soort niet als wild waargenomen. Purperkoeten zijn standvogels.


De meerkoet (Fulica atra) behoort tot de familie van de rallen, koeten en waterhoentjes (Rallidae) en het geslacht koeten (Fulica).

Bergeenden. De bergeend is vooral een kustbewoner. Hij broedt in holen en voedt zich met (week)diertjes uit zachte slikbodems. De soort vertoont zich ook als broedvogel steeds vaker in het binnenland, langs de grote rivieren en andere slikrijke gebieden. Hier in het Nationaal park voelen ze zich helemaal thuis in de ondiepe wateren.

De slobeend (Spatula clypeata) is een grondeleend uit de familie van de eendachtigen (Anatidae). De vogel heeft een groot verspreidingsgebied in Noord-Amerika, noordelijk Azië en Europa.

In Spanje is hij een wintergast. De slobeend heeft een snavel met een spatelvorm die het slobberen van kroos en waterdiertjes een stuk efficiënter maakt. Slobeenden leven in de laaggelegen, natte gebieden in het gematigd klimaatgebied, en mede door hun voorkeur voor plantaardig voedsel behoren ze tot de (secundaire) weidevogels.
Beide geslachten hebben een opvallende grote spatelvormige snavel. Het mannetje heeft een groene kop, een witte borst, roodbruine flanken, lichtblauwe voorvleugels en gele ogen. Het vrouwtje is bruin en met een groene vleugelspiegel en blauwe schouders.

Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita