donderdag 28 april 2016

Nationaal park El Hondo.

Nog een aanvulling op de vorige blog over de watervogels van dit moerasgebied. Ik denk dat er mogelijk in de toekomst nog wel enkele blogs hierover zullen volgen, er zijn daar zoveel vogels en er is een bijzonder stukje natuur gecreëerd. In de zomer met libellen en vlinders en mogelijk weer andere vogels. Vuurlibel.
Het lijkt een Sijsje, maar het is een Europese Kanari.
Fitis.Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita


vrijdag 22 april 2016

Heiligdom van María Magdalena.

Ongetwijfeld is het voor de bezoeker die naar Novelda komt een “must” het Heiligdom van María Magdalena te bezoeken. Dit religieuze gebouw werd gebouwd volgens het projekt dat de ingenieur Don José Sala Sala ontwierp en daarbij zijn projekt doordrenkte met het catalaanse modernisme. De bouw, waarmee men in 1.918 begon, had 3 fasen nodig totdat men het in 1946 afwerken kon.

Aan de belangrijkste voorgevel onderscheiden zich 3 torens van 25 m hoogte, waarop zich een stenen kruis bevindt, zoals men dat ook vindt in de koepel op de bovenste boog van de voorgevel. De decoratieve motieven hebben hun voorgangers in de middeleeuwse stijlen, Barok en in de natuur zelf; invloeden die de ontwerper ertoe brachten stenen uit de rivier Vinalopó te combineren, maar ook veelkleurige porceleintegels, bakstenen, roodkleurig bouwmateriaal, metselwerk, enz. enz. hetgeen men aan de buitenzijde van het gebouw waarnemen kan. De onderhoudswerkzaamheden en restauratie zijn constant, De laatste werd uitgevoerd in 2.006,waarbij het behoud van de schilderkunst hoofdzaak was voor de vele schilderijen, die de kerk sieren. Vooral moet hier genoemd worden het werk van de bekende schilder Gaston Castelló
Voor meer foto's zie in mijn blog onder Novelda.


Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita


donderdag 14 april 2016

Watervogels in Nationaal park El Hondo.

Parque Natural El Hondo.

Een moerasgebied dat zowel permanent zoute als zoete meren omvat in de provincie Alicante. Het reservaat (in 1994 kreeg het de status van Parque Natural) is van groot belang voor overwinterende vogels, vogels die aan de trek bezig zijn en tevens is het gebied uiteraard een belangrijke broedplaats voor verschillende (bedreigde soorten). Naast de marmereend en witkopeend, welke onder de bedreigde soorten vallen,komen de volgende vogelsoorten voor in en rond El Hondo: Zwartkopmeeuw, dunbekmeeuw, wintertaling, slobeend, bergeend, krooneend, tafeleend, geoorde fuut, dodaars, steltkluut, purperreiger, kwak, ralreiger, goudplevier,vorkstaartplevier, flamingo, baardman, buidelmees en onder de roofvogels die kunnen worden waargenomen zijn de bruine kiekendief, dwergarend, visarend en bastaardarend.

Krooneend( Netta rufina.)

 Purperkoet (porphyrio porphyrio)
 Steltkluut

 Vorkstaartplevier, net terug uit Afrika om hier te broeden.

 Meerkoet.
 Flamingo. Waarschijnlijk zijn dit jonge vogels. Kleine Zilverreiger.
 Zwarte Ibissen, kwamen aanvliegen en vlogen kort daarna verder, mogelijk later nog een betere foto.


Een Tureluur,(tringa totanus). Ze overwinteren aan de kust van Spanje en Portugal en gaan nu op weg naar Nederland. Mogelijk blijft hij ook wel hier ivm het voedselaanbod??


Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita.

donderdag 7 april 2016

Vijgenblad.


De vijgenboom krijgt zijn nieuwe bladeren en zoals het normaal gaat komen ook de jonge vijgjes al tevoorschijn die eigenlijk de bloemen van de vijgenboom zijn. 

Van vijgen wordt ook  jam gemaakt. Gedroogde vijgen zijn zoetig en kun je prima als gezonde vervanger voor snoep gebruiken. De vijg is gezond door zijn hoge gehalte aan vezels, kalium, calcium, mangaan en vitamine B6.
Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita.

vrijdag 1 april 2016

Bloesem....

In deze blog heb ik de verschillende bloesems van het fruit in dit voorjaar samengebracht. 

Amandel bloesem.
Peren bloesem.
Peren bloesem.
Peren bloesem, maar weer een ander soort.
Peren bloesem
Amandel bloesem.
Sinaasappel bloesem.
Sinaasappel bloesem.

Een bidsprinkhaan met geduld wachtend op zijn prooi....
Appel bloesem.
Appel...
Amandel bloesem.
Perzikbloesem.
 Kweepeer.
 Kweepeer.
Kweepeer bloesem.


Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita.