donderdag 16 juni 2016

Bergzout Pinoso.

Bij Pinoso, hemelsbreed ca. 60 km ten westen van Alicante, ligt een mooie, enigszins ronde berg, de Cabezo de la Sal, van boven gezien eigenlijk een soort gekartelde ovaal. Deze berg is ontstaan door een opgestuwde zoutlaag. Het zout hierin wordt al eeuwen geëxploiteerd en daar waar er hierdoor gangen en zalen zijn ontstaan leven nu kolonies vleermuizen.

De geschiedenis van deze berg is bijzonder en begint in het Trias, ca. 200 miljoen jaar geleden. In onze regio lag toen de kustlijn veel verder de zee in – Alicante zou een stad ver landinwaarts zijn geweest – en in het gebied er achter bevonden zich grote, zoute binnenmeren zoals we die nu nog zien bij Torrevieja of Santa Pola. Hierin werd door verdamping zout en gips afgezet.

Al eeuwenlang wordt uit de berg zout gewonnen. Het zout werd gebikt en met karren en of ezeltjes afgevoerd. Zo ontstonden overal gangen. Het was een langzaam proces dat nog eeuwen op die manier door had kunnen gaan…

Eind twintigste eeuw sloeg de “vooruitgang” toe …. Als gevolg daarvan wordt sinds de jaren tachtig een heel andere winning toegepast. Er worden schachten geboord tot wel een kilometer diepte. Vervolgens wordt hierin vanuit omliggende zoutmeren water gepompt. Dit heeft een zoutgehalte van ongeveer 3 %. De zoutwand van het boorgat daarentegen heeft een zoutgehalte van rond de 30 % waardoor het zout heel gemakkelijk in het veel minder zoute, ingepompte water oplost. Daarna wordt dit veel zoutere water weer opgepompt en via een afvoersysteem – puur via de zwaartekracht – over een afstand van 54 kilometer naar de Salina’s bij Torrevieja gebracht. Daar wordt er zout uit gewonnen. Veel van het zo verkregen zout wordt naar de VS verkocht.

 Onderhoud wordt minimaal gedaan, de tanks lekken aan alle kanten zout of roesten, maar het zoutwater blijft nog steeds stromen.


Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita