vrijdag 22 januari 2016

Zwarte roodstaart.

Deze wintermaanden hebben we in de vrijstaat ook een tijdelijke gast die overnacht in een van de grote lampen aan het huis. Iedere dag begroet hij ons voordat hij zijn nachtverblijf opzoekt.

Door het fraaie donkergrijs met zwarte verenkleed is het mannetje van de zwarte roodstaart een opvallende en goed herkenbare vogelsoort. Het verenkleed van het vrouwtje is daarentegen onopvallend grijsbruin van kleur. Beide geslachten hebben echter een roodbruin gekleurde staart. Het vrouwtje is met enige moeite te onderscheiden van het vrouwtje van de gekraagde roodstaart. Het vrouwtje van de zwarte roodstaart is namelijk donkerder van kleur en heeft in verhouding meer grijs in het verenkleed. De zwarte roodstaart wordt vaak gezien in een rechtopstaande houding, terwijl de staart opvallend trilt. 

Insecten vormen het voornaamste voedsel van de zwarte roodstaart. De vogel zit vaak op een zitpost en vliegt vervolgens naar de grond om insecten op te pikken. De meeste zwarte roodstaarten overwinteren in het Middellandse-Zeegebied, maar er zijn ook vogels die in Nederland overwinteren.

Zwarte roodstaarten broeden in allerlei holten in stenige substraten: van rotsen tot ontluchtingsgaten in spouwmuren. Deze vogels hebben een sterke voorkeur voor warme en droge plaatsen. In stedelijke gebieden vormen alle gebouwen, schuttingen en tuinen een prima alternatief voor het natuurlijke habitat. In de ogen van een zwarte roodstaart is een huis precies een rots en een ventilatiekanaal is een uitstekende kloof om in te broeden.

De zwarte roodstaart heeft een uitgestrekt verspreidingsgebied, dat ruwweg begrensd wordt door de 25 en 58 graden noorderlengte-meridiaan. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van Zuidwest-Portugal tot West-China.

De zang bestaat uit korte tonen stijgend in toonhoogte, voorafgegaan door een snerpend geluid alsof men door glas snijdt. Soms overwintert de zwarte roodstaart in Nederland. De rest overwintert in Spanje, Portugal of noordelijk Afrika.De zwarte roodstaart noemt men in België ook wel schoorsteenvegertje of schouwschijtertje.
Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita.