donderdag 14 april 2016

Watervogels in Nationaal park El Hondo.

Parque Natural El Hondo.

Een moerasgebied dat zowel permanent zoute als zoete meren omvat in de provincie Alicante. Het reservaat (in 1994 kreeg het de status van Parque Natural) is van groot belang voor overwinterende vogels, vogels die aan de trek bezig zijn en tevens is het gebied uiteraard een belangrijke broedplaats voor verschillende (bedreigde soorten). Naast de marmereend en witkopeend, welke onder de bedreigde soorten vallen,komen de volgende vogelsoorten voor in en rond El Hondo: Zwartkopmeeuw, dunbekmeeuw, wintertaling, slobeend, bergeend, krooneend, tafeleend, geoorde fuut, dodaars, steltkluut, purperreiger, kwak, ralreiger, goudplevier,vorkstaartplevier, flamingo, baardman, buidelmees en onder de roofvogels die kunnen worden waargenomen zijn de bruine kiekendief, dwergarend, visarend en bastaardarend.

Krooneend( Netta rufina.)

 Purperkoet (porphyrio porphyrio)
 Steltkluut

 Vorkstaartplevier, net terug uit Afrika om hier te broeden.

 Meerkoet.
 Flamingo. Waarschijnlijk zijn dit jonge vogels. Kleine Zilverreiger.
 Zwarte Ibissen, kwamen aanvliegen en vlogen kort daarna verder, mogelijk later nog een betere foto.


Een Tureluur,(tringa totanus). Ze overwinteren aan de kust van Spanje en Portugal en gaan nu op weg naar Nederland. Mogelijk blijft hij ook wel hier ivm het voedselaanbod??


Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita.