donderdag 18 augustus 2016

Laguna Salada de Pétrola.

Op een kleine 150 km vanaf Alicante tref je in het binnenland een ZOUTLAGUNE aan; die van Pétrola, in Castilla La Mancha.

Dit gebied behoort tot de World Biosphere Reservate van La Mancha; een van de meest belangrijke stukken ''wetland'' in Spanje voor het behoud en de obsevatie van vogels.
De lagune is dicht bij een van de grootste wijnbouwgebieden in de wereld, en eromheen bevinden zich landgoeden die o.a. olijven, amandelen en zonnebloemen verbouwen.

Het is een uniek ecosysteem en karakteristiek voor de La Mancha regio
 Steltkluut.
In 2015 stierven ruim 300 flamingos door een enorme hagelstorm; ook in 2010 was al een zware storm verantwoordelijk voor de dood van 80 flamingo's; deze lagune is 1 van 2 broedgebieden van deze vogels in Spanje.
Tot 1999/2000 werden geen broedende flamingo's aangetroffen, maar sinds 2010 zijn er weer broedparen. 

Je kijkt over de flamingo's heen naar de voormalige zoutwinningsplaats
Zoutwinning vond mondjesmaat plaats, nu zijn de installaties verlaten. Officieel mag binnen een straal van 100 meter vanaf de lagune niets verbouwd worden; nou, de zonnebloemen, amandelen en olijfbomen zagen we tot dichtbij aangeplant....

Pétrola is een van de meest belangrijke zoutlagunes in het binnenland van Spanje waar de flamingo's verblijven en broeden.

Ietsje verderop blijkt nog een klein ''brak'' paradijsje te liggen....


....maar lang niet zo mooi als dit.....

Bedankt voor je bezoek en je eventuele reactie.
Thanks for your visit and comment.
Gracias para tu visita